Paas- en kerstviering

Vincentiusvereniging Schijndel organiseert diverse activiteiten voor ouderen, zieken en eenzamen, zoals paas- en kerstvieringen.

Al sinds 1960 worden jaarlijks paas- en kerstvieringen georganiseerd, veelal in samenwerking met de Schijndelse parochie. Een honderdtal zieken en ouderen die moeilijk ter been zijn, worden uitgenodigd in een van de aula’s van het Elde College. Als men niet in staat is zelfstandig te komen, worden de mensen thuis opgehaald.

De vieringen bestaan uit een eucharistieviering met aansluitend een aangeboden lunch om gezellig bij te praten en samen de sfeer van Pasen en Kerstmis te beleven. Al bijna zestig jaar zijn dit dankbare activiteiten die de mensen even een stukje eenzaamheid en (geestelijke) armoede doen vergeten.

Contactpersoon
Joke Voets: 073 – 54 76 797