ANBI

Gegevens Vincentiusvereniging Schijndel met betrekking tot de ANBI:
Naam: Vincentiusvereniging Schijndel
RSIN of fiscaal nummer: 8149 49 320
IBAN: NL 41 RABO 0167114603

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: F.A.A. van Geffen
Secretaris: A.W.I.M. van de Meerakker
Penningmeester: A.A.M. van Grinsven

Leden:
M.A.A. van Dinther – van der Velden
T. Zandbergen

Secretaris:
A. van de Meerakker
secretaris@vincentiusschijndel.nl

Beloningsbeleid:
De Vincentiusvereniging is een vrijwilligersorganisatie. Er vinden geen vergoedingen plaats noch beloningen voor het verrichten van werkzaamheden.

Beleidsplan:
beleidsplan 2016-2019

Begroting:
begroting 2019

Financieel jaarverslag:
financieel jaarverslag 2018

Vermogenspositie:
Vermogenspositie 31-12-2018