Bijzondere zorg

Geld dat bij ’t VinCentje wordt verdiend, gaat naar Bijzondere Zorg. Vanuit deze pot worden Schijndelaren die het (hard) nodig hebben geholpen, zowel financieel als materieel.

Nog steeds blijkt dat sommige mensen – door welke omstandigheden dan ook – niet over voldoende middelen beschikken om een normaal leven te leiden. Deze mensen, die worden aangedragen via instellingen als Optimisd, Juvans en de gemeente, helpt de Vincentiusvereniging op materiele of immateriële wijze. Ook worden zij geholpen de weg te vinden naar de reguliere voorzieningen. Een vrijwilliger helpt om te zoeken naar een oplossing of alle mogelijke voorzieningen gebruikt worden, zoals bijzondere bijstand, kwijtschelding en tegemoetkoming studiekosten.

Bijzondere Zorg komt voornamelijk in actie bij mensen met financiële zorgen, maar er komt dan zeker niet altijd geld aan te pas. Soms is een verwijzing naar instanties of een koppeling met een vrijwilliger al voldoende. Ook Schijndelse scholen krijgen jaarlijks een bijdrage van Bijzondere Zorg voor kinderen van wie de ouders schoolreisjes en uitstapjes niet kunnen betalen. Bijzondere Zorg stelt geld beschikbaar en regelt soms ook dat een arm gezin op een korte vakantie of een dagje naar de Efteling kan. Voornamelijk wordt echter bijgesprongen bij achterstanden in huur, zorgverzekering en internet- en televisiekosten.

De Vincentiusvereniging krijgt jaarlijks inkomsten uit ’t VinCentje en giften van donateurs, geld dat wordt gebruikt voor Bijzondere Zorg en de Voedselhulp, maar ook voor het organiseren van een kerstdiner.

Bijzondere Zorg is bereikbaar via 06 – 371 53 778.