Help ons mensen helpen

Donateurs

Vincentiusvereniging Schijndel heeft in de 160 jaren dat de vereniging actief is, bewezen een betrouwbare partner te zijn. Christelijke waarden en normen liggen ten grondslag aan de doelstelling om hulp te bieden aan iedereen die dat nodig heeft.

Hulpvragers krijgen eerlijke aandacht. De nadruk ligt op eerste levensbehoeften, waarbij voeding, kleding en wonen het meest tot de verbeelding spreken. We verzorgen wekelijks vele voedselpakketten.

We richten ons allereerst op Schijndel zelf. Daarnaast is er aandacht voor hulpvragers buiten de landsgrenzen. We werken samen met instanties zoals gemeente, kerken, betrouwbare particuliere instanties en natuurlijk Vincentius Nederland, als overkoepelende organisatie.

Vincentiusvereniging Schijndel is mede afhankelijk van donaties door particulieren en bedrijven. We ontvangen geen subsidie van de overheid. Het is daarom, dat we vrijmoedig een beroep op u doen om ons te helpen, zodat we met ons goede werk kunnen doorgaan.

Een gift aan onze Vincentiusvereniging is goed besteed. We werken alleen met vrijwilligers. Uw geld komt dus volledig terecht bij mensen die het nodig hebben. We bieden praktische hulp. We leren mensen weer op eigen benen te gaan staan. Hulp wordt graag gegeven, maar niet langer dan nodig. Rehabilitatie van de hulpvragende mens is een groot goed in onze visie. We zullen er ook in de toekomst alle aandacht voor hebben. Onze samenleving verandert immers met rasse schreden.

Uw gave kunt u overmaken op de donateursrekening van

Vincentiusvereniging Schijndel
IBAN: NL 41 RABO 0167114603.

Onze vereniging heeft de ANBI-status waardoor uw gift, onder voorwaarden, aftrekbaar is voor de belasting.

U, als particulier, bedrijf of instantie: Laat uw hart spreken en help Vincentiusvereniging Schijndel helpen. We doen dat graag en goed.

Vincentiusvereniging Schijndel; al meer dan 160 jaren betrouwbaar en degelijk. Eenvoudig, direct en voor iedereen die het echt nodig heeft. Ieder mens telt!

In het vertrouwen dat u ons een warm hart toedraagt,

Bestuur Vincentiusvereniging Schijndel

Word donateur

Vrijwilligers

Bij geen enkele Schijndelse vereniging zijn dagelijks zo veel vrijwilligers actief als bij de Vincentiusvereniging. Elke dag gebeurt wel iets in het pand aan de Europalaan, waar onder meer kringloopwinkel ‘t VinCentje en de Voedselhulp gevestigd zijn. De Schijndelaren die zich belangeloos en tomeloos inzetten voor de Vincentiusvereniging werken in onder meer de technische dienst, op de boekenafdeling, in de winkel en de bijbehorende magazijnen en sorteerdiensten, de haal- en brengdienst, Voedselhulp, Bijzondere Zorg, de schoonmaakploeg en het vijfkoppige bestuur. Allemaal vrijwilligerswerk om een steentje bij te dragen aan het ondersteunen van de minderbedeelden in onze maatschappij. De vrijwilligers zijn de reden dat onze vereniging bestaat en al zo vele jaren goed werk kan verrichten. Dus sluit u aan bij onze club en maak het verschil.

Word vrijwilliger