Internationale projecten

De Vincentiusvereniging werkt niet alleen voor Schijndelaren. Ook internationaal draagt Vincentiusvereniging Schijndel een steentje bij aan het terugdringen van armoede en eenzaamheid.

Sinds enkele jaren steunt Vincentiusvereniging Schijndel samen met Vincentiusvereniging Nederland een aantal projecten in het buitenland:

  • Het project “haal kinderen van de straat” voor de Stichting Flor Ayuda;
  • Een studieproject voor de Stichting Oltenia Roemenië;
  • Een donatie om huisjes te bouwen voor gezinnen met pleegkinderen voor Stichting jeugdopvang en educatie Kenia;
  • Een donatie voor de aanschaf van een cassave- en rijstmolen in Suriname voor ADRA Nederland;
  • Visnettenproject: door een orkaan zijn vissers hun materialen kwijtgeraakt;
  • Housing project: bijdrage voor de bouw van stenen huisjes;
  • Geitenproject: voor tien gezinnen in India werden geiten aangeschaft;
  • Naaimachine-project: een aantal vrouwen kreeg een naaimachine om zelf voor hun gezin te kunnen zorgen.